news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Седниците на Совет на општина Чашка се свикуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Нема закажано во моментов седница на Совет

 

Извештај од Седници на Совет одржани во текот на 2009 година:

- Записник од 7 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 6 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 5 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 4 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 3 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 2 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 1 конститутивна седница на Советот на Општина Чашка


Извештај од Седници на Совет одржани во текот на 2008 година:

- Записник од 65 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 64 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 63 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 62 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 61 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 60 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 59 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 58 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 57 седница на Советот на Општина Чашка
-
Записник од 56 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 55 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 54 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 53 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 52 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 51 седница на Советот на Општина Чашка
- Записник од 50 седница на Советот на Општина Чашка

Извештај од Седници на Совет одржани во текот на 2007 година:

- Одржана 49 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 48 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 47 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 46 седница на Советот на Општина Чашка
-
Одржана 45 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 44 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 43 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 42 седница на Советот на Општина Чашка
-
Одржана 41 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 40 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 39 седница на Советот на Општина Чашка
-
Одржана 38 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 37 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 36 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 35 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 34 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 33 седница на Советот на Општина Чашка
-
Одржана 32 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 31 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 30 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 29 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 28 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 27 седница на Советот на Општина Чашка
- Одржана 26 седница на Советот на Општина Чашка

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner