news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Советот на Општина Чашка е составен од 11 (единаесет) члена, избрани на локалните избори одржани во 2013 година и е во следниот состав:

1. Рамадан Амзов Председател на советот на Општина Чашка
Населено место:                с. Горно Јаболчиште
Партиска припадност:        Демократска Унија за Интеграција

2. Љубе Димовски
Населено место:                 с. Извор
Партиска припадност:         Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

3. Каме Мирчевски
Населено место:                 с. Извор
Партиска припадност:         Група избирачи - Каме Мирчевски

4. Муамет Ахмедов
Населено место:                 с. Горно Јаболчиште
Партиска припадност:         Демократска Унија за Интеграција

5. Љиљана Ицковска
Населено место:                 населба Чашка
Партиска припадност:         Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

6. Николче Дамјановски
Населено место:                 с.Богомила
Партиска припадност:         Група избирачи

7. Сања Николовска
Населено место:                 населба Чашка
Партиска припадност:         Група избирачи - Каме Мирчевски

8. Реџеп Бејлуров
Населено место:                 с. Горно Јаболчиште
Партиска припадност:         Демократска партија на албанците

9. Шќипоње Јашари
Населено место:                 с. Горно Врановци
Партиска припадност:         Демократска Унија за Интеграција

10.Асан Билевски
Населено место:                с. Мелница
Партиска припадност:        Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

11.Киро Најдовски
Населено место:                с. Мартолци
Партиска припадност:        Коалиција СДСМ
Коалиција ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-Демократска Партија за Македонско Национално Единство, Социјалистичка Партија на Македонија, Демократски Сојуз, Демократска Обнова на Македонија, Демократска Партија на Турците во Македонија, Демократска Партија на Србите во Македонија-ДПСМ, Сојуз на Ромите од Македонија, Обединета Партија за Еманципација, Партија на Правдата, Странка на Демократска Акција на Македонија-СДА, Партија на Власите од Македонија, Партија за Интеграција на Ромите, Бошњачка Демократска Партија-БДП, Партија на Зелените,  Партија на Демократските Сили на Ромите на Македонија, Работничко - Земјоделска Партија на Република Македонија, Партија за Целосна Еманципација на Ромите, Трајно Македонско Радикално Обединување - ТМРО.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner