news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

По барање на Општина  Чашка, со цел заштита на населението од заразни болести, екипа од ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес изврши второ третирање, дератизација на канализационите мрежи и јавни површини, согласно сезоната за дератизација.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner