news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Проектот „Градење на локални капацитети за креирање на младински политики“ се имплементира подолг период  во Општина Чашка.Имено покрај општина Чашка вклучени партнер општини во проектот на ниво на Македонија се општините Старо Нагоричане и Пробиштип.

Проектот има за цел да ја зајакне соработката помеѓу граѓанските организации и креаторите на локалните политики со цел дефинирање на мерки кои придонесуваат кон ... подобрена социоекономска положба на младите во државата.
На локално ниво, се  реализираа два проекти и тоа преку Училишниот спортски клуб „ Петре Поп Арсов“ од Богомила и Извиднички одред „ Димитар Влахов“ од Велес, преку имплементаторите Фондација за претприемачки сервис за млади и Фондација Евро Центар .

Проектот „Градење на локални капацитети за креирање на младински политики”,е финансиран од Европската унија.
Согласно предвидените активности на проектот„ Со спорт до подобар свет“ преку УСК „ Петре Поп Арсов’ од Богомила се набави спортска опрема и реквизити за основните училишта и тоа :ООУ„ Петар Поп Арсов“ од Богомила, ООУ„ Тодор Јанев“ од Населба Чашка како и за ООУ„ Лирија“ од Горно Јаболчиште.

Дел од активностите е и набавка и поставување на фитнес справи со што во училишниот двор на ООУ„ Тодор Јанев“ од Населба Чашка доби фитнес центар за децата кои го следат образовниот процес и воедно претстваува нагледно средство за квалитетно оддржување на наставата за физичко и здравствено образование како и за младите лице од Населба Чашка со цел да се подобри слободното време.

Спортот е навика за здрав живот и допринесувањето  преку спортска инфраструктура се подобрува квалитетот на живот во населените места.

Локалната самоуправа е партнер во проектот и секогаш се залага за подобрување на условите за живот во наелените места.

Празното место во училишниот двор , во близина летниковецот, катче за одмор и рекреациоја и спортскиот терен за фудбал и кошарка сега функционира на задоволство на сите ученици и млади лица и фитнес центарот.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner