news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Во организација на Општина Чашка, ЈКПД "Тополка" и ЈП „Македонија пат“, се изврши акција чистење на регионалниот пат Чашка-Дреново.


ЈП „Македонија Пат“ секогаш излегува во пресрет при што се придонесува кон обезбедување на подобар квалитет на живот и пристап до  населените места преку санација, реконструкција и оддржување на регионалната ... патна инфраструктура.


Со акцијата директно се придонесува кон подобрување на безбедноста на возилата. Ова е единствен патен правец кој го користат жителите од Еловец, Голозинци, Мелница, Лисиче, Горно Врановци, Дреново, Долно Јаболчиште и Горно Јаболчиште.

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner