news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Локалната самоуправа во соработка со локалното население и ЈКПД „Тополка“ директно се вклучија во подобрување на единствениот приод, патот Чашка - Крива Круша.

Со помош на земјоделска механизација се нивалираше земјениот пат со што се придонесува кон олеснување на ... транспортот.

Општина Чашка има 42 населени места на својата територија и секојдневно се залага  за подобрување на квалитетот на живот во населените места.

Партнерскиот пристап во решавање на проблемите секогаш дава позитивни резултати.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner