news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

За прв пат во Општина Чашка жителите ќе имаат можност своите најмалите да ги носат во имаат градинка. Имено во центарот на Населба Чашка преку Министерство за труд и социјална политика се адаптира објект за градинка. Изведувач на работите е „ Конструктор КОМ „ДООЕЛ", Кочани а подизведувач ... „Интерградба ЛА“ Велес.

Согласно „Процени на населението“ според НТЕС3-2007 од Државен завод за статистика на 31.12.2015 година вкупно жители во Општина Чашка се 8003 од кои на возраст од 0 до 4 години се вкупно 767 деца на територија на Чашка.
Согласно предвидените активности  за адаптацијана објектот целосно се промени кровната конструкција, се постави делумна термо фасада и во тек е внатрешна адаптација на просторот со цел задоволување на стандардите за предучилишно образование.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner