news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Грижата за туристичка промоција и афирмација на Општина Чашка како составен дел од Туристичкиот информатор Македонија, „Македонија е интересна за туристите. Во Македонија треба да се престојува. Македонија треба да се види. Македонија едноставно треба да ...

се доживее.„

 

Во примерокот за месец мај 2018 година, значајно место зафаќа Општина Чашка. Заложбите за промоција на Општина Чашка која нуди услови за развој на алтернативниот туризам е само мотив за зголемувањена бројот на туристите, љубителите на природата да ја посетат Општина Чашка.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner