news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Во просториите на Центарот за развој на Вардарски плански регион се оддржа средба со претставници од  Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на која присуство земаа Градоначалниците и претставници од локалните самоуправи кои спаѓаат во Вардарскиот регион.

Имено присутните имаа ...

можност да добијат информации за престојниот повик во рамки на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерките 321, 322 и 323.

 

Локалните самопурави и центрите за развој на планските региони се корисници на овие мерки кои имаат за цел да се  подобрат условите за живот во локалните средини.

Средбите се корисни за потенцијалните корисници на мерките се со цел навремено да се подготват барањата за користење на мерките и при тоа да се искористат односно успеат да  апсорбираат поголеми средства за локалните самоуправи и регионите.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner