news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Видливи се резултатите од работењето на Општина Чашка која ја искористи можноста преку проектите за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2018 година преку Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој.
Општина Чашка  обезбеди  финансиски средства во висина од 3.500 000 денари за „Набавка на возило за собирање и транспорт на комунален отпад“ .

Продолжуваме да работиме посветено и го подобриме квалитетот на живот во наслените места во Општина Чашка.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner