news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Воспитно образовниот процес на децата во основното образование во Чашка  се одвива во 3 централни основни училишта и 6 подрачни училишта.

На стартот на учебната година 2018/2019 година во училишните клупи за прв пат во
ООУ „Лирија“  започнаа 119 првачиња, во ООУ „Тодор Јанев“ 42 првачиња и ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила само 9 првачиња.

1.Централно училиште  ООУ „Тодор Јанев“    Населба Чашка
Подрачно училиште Мелница

2.Централно училиште ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила
Подрачни училишта во Извор , Согле и ...

Ореше

 

3.Централно училиште ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште
Подрачни училишта во Долно Јаболчиште и Горно Врановци

година    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018
I                 107             107             150             143
II                120             128             139             147
III               104             102             109             143
IV               114             114             120             104
V                128             125             103             122
VI                96               99             113              97
VII              129             105             115             113
VIII              88              107              91             124
IX                98               78             116              84
вкупно         984             965           1056           1077

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner