news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Стратешко географската положба на општина Чашка придонела да овие простори бидат населени уште од праисториско време. Доказ за ова се големиот број на археолошки наоѓалишта и културно-историски спомен обележја во близината на Чашка, Голозинци, Извор, Отиштино и др. Најголем дел од најдените предмети се од младата камена епоха-неолитот и овие предмети се наоѓаат во Народниот музеј во Велес. На нашата територија има голем број на споменици на културата кои се заштитени од Министерството за Култура. Исто така овде живееле и твореле многу значајни личности, кои дале голем придонес во сите сфери на животот на територијата на целата република.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner